Uanalyse
Cruzeiro POACruzeiro POA
PelotasPelotas
01
L
VeranópolisVeranópolis
Cruzeiro POACruzeiro POA
22
D
Cruzeiro POACruzeiro POA
GrêmioGrêmio
12
L
Cruzeiro POACruzeiro POA
CerámicaCerámica
11
D
CaxiasCaxias
Cruzeiro POACruzeiro POA
21
L
Cruzeiro POACruzeiro POA
AvenidaAvenida
32
W
JuventudeJuventude
Cruzeiro POACruzeiro POA
21
L
InternacionalInternacional
Cruzeiro POACruzeiro POA
20
L
Cruzeiro POACruzeiro POA
UlbraUlbra
40
W
Cruzeiro POACruzeiro POA
LajeadenseLajeadense
11
D